O NAS | ABOUT US

Kim jesteśmy?

EA to niezależna organizacja, która promuje demokrację, równouprawnienie i kulturę na poziomie ponadnarodowym. Uważamy, że jedno państwo UE nie jest w stanie zagwarantować obywatelom wolności w podejmowaniu decyzji, stworzyć odpowiednich warunków dla rozwoju demokracji i egzekwowania swoich praw, a co za tym idzie, nie przyczynia się do szerzenia pokoju i powstania stabilnej sytuacji ekonomicznej i dobrobytu.
Naszym celem jest wspólne działanie obywateli wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jak działamy?

Organizujemy wydarzenia kulturalne i społeczne, starając się zaangażować w nasze akcje jak najwięcej obywateli krajów UE. Tylko przez wspólne działanie Europa może powrócić do dawnych wartości i zacząć je realizować. Europa, którą możemy nazwać naszym domem to Europa nie wciśnięta w ramy etniczne, geograficzne czy kulturowe. To wspólna przestrzeń dla wymiany doświadczeń i dialogu.

Festiwal TRANSEUROPA

Jednym z naszych sztandarowych działań jest organizowany corocznie festiwal TRANSEUROPA, który odbywa się w kilku krajach członkowskich UE. Poprzez warsztaty, eventy, happeningi  i zajęcia dla młodzieży promuje on aktywne członkostwo w Unii, którego zasady uczestnicy festiwalu wcielają w życie na poziomie lokalnym i regionalnym po powrocie do domu. Festiwal uczy również, jak skutecznie uczestniczyć w życiu politycznym, ekonomicznym i społecznym na poziomie ponadnarodowym.

Statut

European Alternatives opracowała demokratyczną konstytucję na potrzeby organizacji.
Jest ona dostępna na stronie: www.euroalter.com w zakładce „About European Alternatives” (Mission and Projects).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz