poniedziałek, 20 lipca 2015

Przywracamy blask "Panience" | urodziny Universamu

Zapraszamy na wspólne świętowanie urodzin Universamu Grochów oraz "Panienki", która jest jego najjaśniejszą gwiazdą. Tego dnia podarujemy im wyjątkowy prezent - przywrócimy Panience dawny blask i pokażemy, że placyk przed Universamem wciąż może służyć jako atrakcyjne miejsce spotkań dla wszystkich! 

Najpierw posprzątamy nieckę dawnej fontanny i pomalujemy ławki wokół niej. Potem wykorzystamy ją jako kino plenerowe z wygodnymi poduchami i leżakami.

Specjalne przekąski w dobrych cenach zaserwują nam z tej okazji legendarna Astoria oraz Organic Village.

Prawie trzydzieści osiem lat temu (22.07.1977r.) z wielką pompą otwarto przy Rondzie Wiatraczna pierwsze polskie centrum handlowe, a jego cechy i funkcje pozwalają porównywać go nawet do nowoczesnych galerii handlowych. Universam Grochów był niespełnioną obietnicą dobrobytu społeczeństwa socjalistycznego, zwiastunem nowych, lepszych czasów.
Obecnie niewiele pozostało z jego dawnej świetności, a z początkiem 2016 roku planowana jest jego rozbiórka.


ROZKŁAD JAZDY

17:30 - 20:30
- sprzątanie niecki dawnej fontanny - w ruch pójdą szczotki, szufelki i mopy
- malowanie ławek - przywrócimy trochę koloru i życia
- dekoracja placyku - można przynieść własne ozdoby bądź zrobić je na miejscu!

20:30
Krótka prezentacja wyników obserwacji prowadzonych przez nas na Rondzie Wiatraczna w ramach projektu Hack Your Borders - jakie bariery i granice w przestrzeni publicznej napotykają użytkownicy Ronda?

20:45
Pokaz unikatowego filmu z otwarcia Universamu oraz życzenia urodzinowe przy lampce szampana!

21:00
Pokaz filmu "Pocztówki z Republiki Absurdu" reż. Jan Holoubek, czyli co by było gdyby cała Polska zagubiona była w poprzednim systemie?

opis filmu:
"Jest rok 2014. Polska to wciąż kraj komunistyczny, gdyż obrady Okrągłego Stołu i transformacja z 1989 roku zakończyły się porażką. Do Warszawy przyjeżdża para młodych Szwedów, aby nakręcić film o swoich rówieśnikach zza żelaznej kurtyny"

22:00-22:30
Rozmowy o Universamie i chillout na poduchach


----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydarzenie jest częścią międzynarodowego projektu Hack Your Borders oraz wstępem do projektu badawczego i kulturalnego, który będzie realizowany od września do grudnia 2015r.

Organizatorem jest Stowarzyszenie Badawczo-Animacyjne Flâneur, partnerami wydarzenia są European Alternatives oraz Społem Praga Południe.

Projektor wypożyczyła firma BenQ Polska, dziękujemy!
Głośniki wypożyczyła Klubokawiarnia Kicia Kocia, serdeczności!
Szczegółowe informacje: https://www.facebook.com/events/140939432904151/ 

środa, 27 maja 2015

3 lokalizacje / 3 locationsPARK: (Park “Opak”)

- artificial life

- too open

- distance

- safe space

- regulations and law makes it restricted zone, like space to barbeque or tables to play chests

- park closes at 9PM

- security

- too many functions, too strict form, no freedom

- one can see the street from the inside, not intimate, one can “feel the street”

- arbour full, park empty

- diverse

SQUARE (Plac Szembeka):

- dangerous (alcohol, fights)

- old people: badly done revitalisation, concrete, ugly

- young people: recreation, but not at night, meetings

-  fountains bad idea, because of homeless people

- The church is not being seen, no one pays attention to the church building

- Low frequency?

- Crimes, fights

- Dynamic, “en passant” vs meeting point

- No public toilets

- Artisans

- Cultural Information Point (for the whole district)

- No green

ROUNDABOUT (Rondo Wiatraczna):

- Poor communications

- Not enough technology solutions

- Night shops (27/7)

- Wild market, “illegal space”

- Neglected infrastructure

- Transport, road and trams hub

- Not intuitive

- Paths

- Dangerous to pass from one point to another (passing the streets)

- Inaccessible for cyclists and trolleys, “not accommodated for wheels”

- No regular parking spots

- A lot of unexploited space

- Lost oasis in the middle of roundabout

- Nervous

- Alcoholics and homeless

- Unpleasant smell

- Unhealthy

- “Fear or paranoia?”

Overall:

1) Boarders: communication, infrastructure, day/night axis (safety), social acceptance

(drinking beer on a bench), being individual l& anonymous, no integrity, excluding some

of the groups

2) Barriers: safety,  control/lack of the control

środa, 4 marca 2015

Projekt Niewidzialne granice ----> START!

(for English version please scroll down) 

Niewidzialne granice 

Nasz projekt opiera się na odkrywaniu niewidzialnych granic, które ludzie napotykają oraz rozwijaniu sposobów na radzenie sobie z granicami, które zostały wcześniej określone. Zależy nam na przeprowadzeniu badań, w których uczestnicy sami opowiedzą o granicach, których doświadczają. Chcemy zdefiniować, co oznacza termin niewidzialnej granicy z ich perspektywy.

Dotyczy to zarówno psychologicznych, jak społecznych i kulturowych granic, które ludzie napotykają jako część społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem osób nowoprzybyłych oraz określeniem ludzi, którzy poprzez swe niezwykłe działania sprawiają, że granice przestają istnieć.
Będziemy prowadzić badania w różnych częściach miast na przestrzeni Europy, pracując z grupami nad stworzeniem działań umożliwiających zniesienie barier, dzięki czemu będziemy mogli opracować grę we współpracy z architektami i działaczami, co pozwoli na stworzenie miejskiego wyposażenia metodą druku w 3D.


  W trakcie opracowywania projektu wykorzystaliśmy przykłady granic w celu naszej    definicji, jednak istotne jest dla nas skonfrontowanie własnych założeń z innymi oraz   pozyskanie opinii na temat definicji niewidzialnych granic.

   Z czego wziął się pomysł na projekt?

   Globalizacja wpływa na zanikanie geograficznych, kulturowych i ekonomicznych granic  wpływając na nasze życie, tworząc nowe możliwości, ale też wzbudzając niepokój.

Nie wiedząc, w jaki sposób poruszać się po świecie w którym wszystko jest ciągle redefiniowane, wiele osób ma potrzebę odtworzenia kulturowych i psychologicznych granic żeby się chronić przed tym, co niemożliwe do kontrolowania lub zrozumienia.

Pomimo możliwości, które daje globalizacja, tylko niektóre dają szanse na zmianę myślenia w odbiorze granic oraz w kształtowaniu na nowo kulturowych i społecznych map naszego funkcjonowania.

Nawet my, jako obywatele/mieszkańcy, możemy przyjmować pewne społeczne kody za pewne i mieć problemy z zauważeniem, w jaki sposób wykluczają innych z przestrzenie publicznej.
Te obszary są regulowane przez niewidzialne kody określające, do kogo należy konkretna przestrzeń i jakie zachowanie jest tam dozwolone. Jednak istnieją również inne kody, których chcemy się nauczyć od tych ludzi sposobów na złamanie tych granic między praktykami i kulturami.

  Kryteria dla badaczy:
- są w stanie podjąć się działań badawczych przez cały czas trwania projektu. Jeśli są w stanie uczestniczyć jedynie w etapie „rozumienia niewidzialnych granic”, jest to możliwe. Następnie mogą uczestniczyć w międzynarodowym warsztacie na temat urban furniture i projektowania w 3D.
- powinny zostać określone podobieństwa między granicami występującymi w różnych miastach
- nie muszą pochodzić/znać okolicy (każde miasto decyduje samo

  Na czym polega twoja rola?

Moglibyśmy podać wiele pojęć żeby opisać twoją rolę. Tytuł roboczy brzmi „social designer”, co można zdefiniować jako osobę, która odnajduje przyjemność w odkrywaniu ludzi, miejsc i kwestii z nimi związanych oraz nadaje im sens poprzez innych ludzi aby następnie eksperymentować odnośnie sposobów uwadniających te kwestie i pomysły. Nie musisz być wykwalifikowanym badaczem aby to robić. Nie musisz umieć rysować. Jednak zdecydowanie musisz lubić poznawać nowych ludzi, słuchać ich historii, pracować z nimi aby określać wzorce na podstawie różnych spostrzeżeń i uczyć nowych sposobów na sprawianie, że będą widzialne. Masz możliwość wziąć udział w szkoleniu, które nauczy cię tego, co zostało pisane powyżej. Dzięki temu doświadczeniu będziesz mógł się nazwać social designer, designerem przestrzeni publicznej, badaczem społecznym, twórcą gier lub nawet twórcą druku 3D…
Zapomnieliśmy! Jeśli weźmiesz udział w obu częściach projektu, czyli „rozumieniu niewidzialnych granic” oraz „uwidocznianiu niewidzialnych granic”, będziesz miał możliwość wzięcia udziału w warsztacie odbywającym się w Londynie, podczas którego dowiesz się w jaki sposób używać miejskiego umeblowania i druku 3D żeby zaangażować społeczność oraz poznać innych uczestników oraz wymyślić sposoby na wykorzystanie tych metod do uwidocznienia niewidzialnych granic… i przełamania ich. Koszt podróży i zakwaterowania pokrywa organizator.

Jeśli możesz uczestniczyć tylko w jednej części, poinformuj o tym koordynatora.

  Jakie wsparcie dostaniesz?

Dzięki temu, że nauczysz się, wprowadzisz i wymienisz różnymi metodami i kulturami, będzie móc się nauczyć się/polepszyć swoje umiejętności związane z badaniami społecznymi, designem nastawionym na człowieka, drukiem 3D oraz projektowaniem gier. W każdym mieście jest koordynator (lub dwóch, jeśli ci się poszczęści), który będzie z tobą pracował przy identyfikacji ludzi i miejsc wybranych na potrzebę przeprowadzenia wywiadów oraz żeby skontaktować cię z uczestnikami z innych europejskich miast oraz połączyć logistycznie działania projektu.
W jaki sposób możesz mieć swój udział w projekcie?
Stworzyliśmy zestaw metod z różnych dziedzin, które umożliwią odkrycia i uwidocznienie niewidzialnych granic. Korzystaliśmy z nich przy okazji poprzednich projektów, ale po raz pierwszy korzystamy z nich w całości przy tym projekcie! W trakcie trwanie projektu, będziesz zaangażowany w proces tworzenia nowej formy przestrzeni publicznej!
Twoje spostrzeżenia i pomysły, na temat korzyści z metod lub ich ulepszenia, będą dołączone do zestawu narzędzi tworzonego z naszymi partnerami, który ma umożliwić odkrycie lokalnych potrzeb do współtworzeni rozwiązań w przestrzeni publicznej, jak również w jaki sposób użyć mechanizmów i gier korzystając z wiedzy naszych partnerów (Laimikis, radarq, Dcalk & Sustrans).     

  A zatem... Co określiłbyś jako „niewidzialne granice”?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invisible Borders

Our project is all about discovering invisible borders that people face and developing ways that people can deal with the borders they’ve identified. Although it will be up to the people taking part in the research to tell us what borders they face, we need to define what we mean by invisible borders in a way that they can understand.

It’s about the psychological, social and cultural barriers that people face to taking part in community, with a particular focus on newcomers and identifying those people using unusual behaviours to break down those borders.

We will research in neighbourhoods across Europe, work with groups to co-design activities to break those barriers down through which we’re co-designing a game and working with architects & makers to make urban furniture that can be 3D printed.

What are the issues driving the project?

As globalisation breaks down geographic, cultural & economic borders, it impacts our lives, creating new opportunities, but also new insecurities.

Not knowing how to navigate a world constantly redefined, many people become tempted to re-create cultural & psychological borders to protect themselves from what they can’t control nor understand.

Despite the opportunities globalisation creates, only some have the capabilities to re-shape borders and redraw the social & cultural maps on how we should live.

Even we, as citizens, can take our social codes for granted & find it difficult to perceive how they exclude others from public spaces.

These spaces are regulated by invisible codes that convey whom a particular space is for and what behaviour is allowed. But there are other codes we want to learn from that people use to break down these borders between practices & cultures.

Criteria for researchers

  • Can commit to undertaking research activities. If they can only do the “understanding the invisible borders” phase they can, if they can do all the project including the “breaking down the borders”, then they can participate in the transnational workshop to learn about urban furniture & 3D design
  • Should be similarities between the cities in terms of types of borders
  • Don’t need to be part of neighbourhood but can be, as there are advantages or disadvantages to both? Decentralise decision to each city
  What will your role achieve?

By helping people make their cultural & psychological borders visible, you will help people understand what prevents people from using public spaces as they would like to and enable them to feel they’re not alone in experiencing these borders and that they can change their situation. The outputs of your research uncovering “invisible borders” will be an exhibition visualising the insights and design principles that shape the co-design of the devices and the game.

By sharing the products the social designers will have co-designed with those from other cities, we are providing a platform for those products to be used & tested in different contexts and to a wider audience, through the Transeuropa Festival. The outputs will be organisation of the game and activities to showcase the insights & solutions co-designed.

By getting the social designers to define & evaluate the collective impact of what they have co-designed, we are helping them identify the resources to develop collective impact plans for taking forward the solutions in each of their cities.

  What does your role involve?

We could have come up with different terms to describe your role. The working title is “social designer”, in other words, someone who enjoys discovering the people, places & issues around them and making sense of them with other people and then experimenting with ways to make those issues and ideas visible. You don’t need to be a qualified researcher to do that. You don’t need to be able to draw either. But you do need to like meeting new people, listening to their stories, working with people to identify patterns from different insights and learning new ways of making things visible. You get the opportunity to get training in all of the above. At the end, you can call yourself a social designer, a public space designer, a social researcher, a games designer and even a 3D printer…

We forgot…if you participate in both the “understanding the invisible borders” and “making visible invisible borders” phases, you get to travel to London to a workshop where you’ll learn how to use urban furniture and 3D printing to engage communities and meet other participants there to come up with ideas on how to use those methods to make visible invisible borders…and break them down. Travel and accommodation will be paid for.

We forgot again…you’ll help develop ideas at that workshop which will be showcased at our festival in October!


If you can only commit to undertaking the “understanding the invisible borders” phase, then do let your city coordinator know.

  What support will you get?

By helping you learn, apply & exchange experiences from different methods & cultures, you’ll be able to learn & apply skills you can use beyond the project, such as social research, human-centred design, 3D printing and games design. In each city, there will be a coordinator (or two if you’re lucky!) who’ll work with you to identify the people & places to interview, to put you in touch with participants from the other cities and liaise with the rest of the project team around logistics.

And thus... How would you define “invisible borders”?

poniedziałek, 3 marca 2014

Radical Democracy: European Video Challenge 2014Radical Democracy: European Video Challenge 2014

Upload your video for an open society!

Doc Next Network is calling on media makers, social activists and critical thinkers: take a stand and share your views about Radical Democracy for Europe on video!

How can we create an open and inclusive European society? What should we change? Submit your audiovisual media works to challenge prevailing notions of democracy and representation, and reflect on alternatives. Become a part of the debate around the 2014 European Elections - and win a €2500 award.

We are looking for videos in all genres and visual forms, shot or created in any format. We will accept videos of up to 5 minutes in length - but remember, less is more. All works should be made within the last 2 years. We encourage you to produce videos especially for the challenge!

Deadline for entries is April 13, 2014.
Interested? Visit challenge.docnextnetwork.org for entry guidelines.

Online audiences and a professional jury will choose the winning entries, to be awarded during the Planete+Doc Film Festival in Warsaw on May 16. There are 10 awards to be won: 5 Winners, each receiving an award of €2500, and 5 Special Mentions, each receiving an award of €1000. Selected works will be screened at various festivals and platforms across Europe and become a part of the Doc Next Online Media Collection.Radical Democracy: Video Challenge for an Open Society is a project by Doc Next Network, an initiative of the European Cultural Foundation. Radical Democracy is supported by the Open Society Foundations.